Mediálne výstupy

Zákon nie je diplomová práca

23. februára 2021, Denník N Výsledok snahy zmeniť školský zákon je zrejmý – ministerstvo musí nepodarenú novelu stiahnuť, vypracovať znova a predložiť na nové pripomienkové konanie. Zle napísaná diplomovka či iná…
Mediálne výstupy

Začleníme späť do života naozaj všetky deti?

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením zverejnila výsledky zberu dát o úrovni začleňovania detí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti, z obdobia prelomu rokov 2019 a 2020. Potvrdili značné vylúčenie detí so zdravotným znevýhodnením…
Mediálne výstupy

Tlačová správa Platformy rodín: Sekundárna segregácia

Sekundárna segregácia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú vylučované zo vzdelávania (Bratislava, 22.10.2019) Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením prináša tému vylučovania rodín z komunít, práce a spoločnosti. Dôvod, ktorý považuje…
Mediálne výstupy

Vzniklo Centrum inkluzívneho vzdelávania

1.septembra 2019 oficiálne otvorilo svoju činnosť Centrum inkluzívneho vzdelávania pod patronátom Koalície za spoločné vzdelávanie, ktoré bude poskytovať vzdelávanie a odbornú podporu a asistenciu školám pri implementácii a podpore inkluzívneho…
Menu