Interaktívny workshop pre učiteľov II.

 1. Domov
 2. Vzdelávanie
 3. Interaktívny workshop pre učiteľov II.
Vzdelávanie

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 2. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 28. februára 2018 o 16:30 v priestoroch EDULAB, Rigeleho 1 v Bratislave. Ide o pokračovanie pravidelného podporného stretávania sa učiteľov z praxe, ktoré má za cieľ prakticky uchopiť inkluzívny edukačný model a budovať spoločne komunitu, v ktorej je:

 • každý učiteľ, jeho pohľad a skúsenosti prínosom,
 • možné individuálne profitovať z kolaboratívneho prístupu k rozmanitej problematike,
 • jednou z priorít rozšíriť svoje profesijné “JA” o nové zručnosti vyplývajúce z požiadaviek inkluzívnej školy – školy pre všetkých,
 • nosným interdisciplinárny prístup ku konkrétnej problematike realizovaný prostredníctvom hostí – na edukácii participujúcich odborníkov /rodičia, školskí špeciálni, liečební a sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, sociálni pracovníci, asistenti učiteľa, lekári, …
 • dôležité vnímať potreby dieťaťa,
 • dôležité rozumieť sebe a svojej roli,
 • dôležité zdieľať, hovoriť, pýtať sa, meniť, zlepšovať, byť súčasťou, odstraňovať bariéry, počúvať, priateliť sa, veriť, viesť, učiť sa, pomôcť, byť, …

Inklúzia znamená robiť veci odlišne, ale robiť veci spolu.

Program stretnutia:

 1. Spoločný jazyk ktorému rozumiem
 2. Inkluzívny priestor ako súčasť „know how“
 3. Ostrovy
 4. Intravízna skupina

Moderuje: Mgr. Timea Tóthová

Je potrebné sa prihlásiť zaslaním mailu na: [email protected] – pošlite nám prosím aj poznámku ohľadne pracoviska, na ktorom pôsobíte prípadne svoje otázky k téme.

Hostia:

 • PaedDr. Monika Stupkova, PhD.
 • PaedDr. Magdalénka Szaboová

Pozvánka SKU na 2. interaktívny seminár pre učiteľov

Menu