Spájame sily za spoločné kvalitné vzdelávanie pre všetky deti

O nás

Spájame pedagogických a odborných zamestnancov, rodiny, odborníkov a organizácie v intenzívnej spolupráci a spoločne vyvíjame snahy o inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti na Slovensku. Bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné bariéry.

Blog

Publikácie

Index inklúzie

Tony Booth, Mel Ainscow

Vydala: Nadácia pre deti Slovenska

Kroky k inkluzívnej škole

Marta Horňáková

Vydalo: VERBUM – vydavateľstvo KU

Komunikácia v inkluzívnej škole

Marta Horňáková

Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave

Menu