Inkluzívne vzdelávanie je spoločné vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom na zabezpečenie rovnosti ich šancí. Chcem vedieť viac…

Advokačná činnosť

Report z Komisie PO 4

September – december 2023 Na jeseň prebehli ďalšie štyri zasadnutia komisie z dôvodu naliehavosti a veľkého počtu národných projektov, ktoré potrebovali byť schválené. Išlo prevažne o pokračovanie doterajších projektov a udržanie tisícov personálnych pozícii…
Advokačná činnosť

Report z Komisie PO 4

Viktor Križo zastupuje Inklukoalíciu od mája 2023 v Komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv)…
Vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločné vzdelávanie detí s rozmanitým potenciálom na zabezpečenie rovnosti ich šancí. Každá škola má byť otvorená všetkým deťom v lokalite a pripravená na to, aby im umožnila…
Mediálne výstupy

Zákon nie je diplomová práca

23. februára 2021, Denník N Výsledok snahy zmeniť školský zákon je zrejmý – ministerstvo musí nepodarenú novelu stiahnuť, vypracovať znova a predložiť na nové pripomienkové konanie. Zle napísaná diplomovka či iná…
Mediálne výstupy

Začleníme späť do života naozaj všetky deti?

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením zverejnila výsledky zberu dát o úrovni začleňovania detí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti, z obdobia prelomu rokov 2019 a 2020. Potvrdili značné vylúčenie detí so zdravotným znevýhodnením…
Vzdelávanie

Sloboda učiť sa od C. Rogersa

Centrum inkluzívneho vzdelávania v spolupráci s vydavateľstvom Didaktis vydalo v auguste 2020 po dvadsiatich dvoch rokoch opäť knihu najslávnejšieho humanistického psychológa Carla Rogersa spolu s dr. Freibergom o slobode učiť…
Nezaradené

Vyšiel Index inklúzie v slovenčine

Nadácia pre deti Slovenska vydala v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? prvý slovenský Index inklúzie: Príručku na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Publikáciu, ktorá bola…
Mediálne výstupy

Tlačová správa Platformy rodín: Sekundárna segregácia

Sekundárna segregácia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú vylučované zo vzdelávania (Bratislava, 22.10.2019) Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením prináša tému vylučovania rodín z komunít, práce a spoločnosti. Dôvod, ktorý považuje…
Mediálne výstupy

Vzniklo Centrum inkluzívneho vzdelávania

1.septembra 2019 oficiálne otvorilo svoju činnosť Centrum inkluzívneho vzdelávania pod patronátom Koalície za spoločné vzdelávanie, ktoré bude poskytovať vzdelávanie a odbornú podporu a asistenciu školám pri implementácii a podpore inkluzívneho…
Vzdelávanie

Školská trieda ako učiace sa spoločenstvo

School class as a learning community prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. Anotácia: Príspevok sa zaoberá charakteristikou pojmu učiace sa spoločenstvo, jeho pôvodom a významom v súvislosti so školskou praxou. Približuje filozofické, neurologické…
Mediálne výstupy

Situácia asistentov učiteľa: Tlačová správa

Tlačová správa Slovenskej komory učiteľov k aktuálnemu prideľovaniu asistentov učiteľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej webovej stránke zverejnilo v týchto dňoch výšku pridelených prostriedkov na asistentov učiteľa. Spolu s Ministerstvom financií opäť…
Vzdelávanie

Sprievodca inkluzívneho vzdelávania

Základná škola Dubová 1 v Bratislave pod vedením Zuzany Krnáčovej a Viktora Križa vytvorili v šk. roku 2018/2019 s podporou Nadácie detí Slovenska a Nadácie Pontis krátky bulletin, Sprievodcu inkluzívnym…
Vzdelávanie

6.interaktívny seminár pre učiteľov

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 6. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 22.…
Vzdelávanie

55 rokov VÚDPaPu

ČO SA UŽ 55 ROKOV SKRÝVA ZA SKRATKOU VÚDPAP V rezorte školstva tú skratku zväčša poznáme; širšej verejnosti ale asi veľa nehovorí. O dianí v ústave, ktorý sa za ňou skrýva, však v minulom…
Aktivity

Diskusia o inkluzívnom vzdelávaní

Utorok 18.decembra 2018 poskytla televízia TA3 priestor pre hodinovú diskusiu o inkluzívnom vzdelávaní Nadácii detí Slovenska a jej hosťom, ktorí sú aj členmi Inklukoalície. Je to asi prvý takýto veľký…
Vzdelávanie

5. interaktívny seminár pre učiteľov

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 5. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 4.…
Aktivity

4. interaktívny seminár pre učiteľov o inklúzii

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 4. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 6.…
Aktivity

Koalícia u ministerky

V pondelok 9.júla 2018 sa stretli zástupcovia Koalície za spoločné vzdelávanie s ministerkou školstva na pracovnom stretnutí k téme vzdelávacích programov pre deti so ZZ, ale aj k téme nedostatku…
Aktivity

Inklukoalícia v Optimistane na Pohode 2018

O tom, prečo sa bojíme iných detí na našich školách, sme diskutovali s ľuďmi v Optimistane Nadácie Orange na festivale Pohoda 2018. Diskusiu viedol Ondro Gallo z Nadácie pre deti…
Aktivity

Stanovisko Inklukoalície k situácii vo VÚDPaPe

TLAČOVÁ SPRÁVA: Odmietnutie neprofesionality vo vedení Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Bratislava, 17.mája 2018 Koalícia za spoločné vzdelávanie upozorňuje na závažné prejavy neprofesionality vo vedení VÚDPaPu a žiada…
Vzdelávanie

3. interaktívny seminár pre učiteľov o inklúzii

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 3. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 29.…
Aktivity

Diskusia Inklúzia v praxi – Košice

Pozývame Vás na druhú verejnú diskusiu 31. mája od 18:00 v Halmi Space v Košiciach o tom, ako lepšie pripraviť slovenské školy na rozmanité potreby svojich žiakov, tak aby žiadne…
Nezaradené

Materské školy pre všetkých?

Na Slovensku máme len malé percento detí so špeciálnymi potrebami, ktoré môžu byť vzdelávané v materských škôlkach a tak ostávajú neraz doma s rodičmi. Stávajú sa o to menej pripravené…
Vzdelávanie

Interaktívny workshop pre učiteľov II.

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 2. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 28.…
Aktivity

Slávnostné založenie Koalície pre spoločné vzdelávanie

V pondelok 5.februára 2018 sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie zakladajúcich členov Koalície za spoločné vzdelávanie so záujmom vytvoriť silnú koalíciu za inkluzívne vzdelávanie. Bližšie o poslaní a  princípoch Koalície nájdete v…
Mediálne výstupy

Tlačová správa médiám, 27.11.2017

Viaceré stavovské organizácie, odborníci, učitelia, rodičia i občania zjednotení v neformálnej Koalícii za spoločné vzdelávanie vyjadrili otvoreným listom nespokojnosť s aktuálnymi štátnymi vzdelávacími programami pre detí so špeciálnymi edukačnými potrebami vo všetkých školách. Aktuálne je…
Mediálne výstupy

Petícia za otvorený list

Dňa 27.11.2017 spustila Koalícia za spoločné vzdelávanie petíciu na Changenete ako možnosť podporiť otvorenú výzvu kompetentným orgánom, aby sa zaoberali zlým stavom inkluzívneho vzdelávania detí na Slovensku, ku ktorému sa…
Mediálne výstupy

Otvorený list

Otvorený list Koalície za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) k vzdelávacím programom pre deti so špeciálnymi potrebami v materských, základných a stredných školách na Slovensku My občania, učitelia, rodičia, predstavitelia stavovských organizácií a občianskych združení, vyjadrujeme…
Aktivity

Interaktívny workshop o inklúzii pre učiteľov

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 1. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 28. novembra 2017…
Edukačné materiály

Kroky k inkluzívnej škole

„Úlohou pedagóga je vytvoriť podmienky, aby žiak mohol bez strachu naplniť svoju potrebu po uznaní, vrelosti, úcte a zodpovednosti.“ (Gilligan) Aktuálna príručka o krokoch, ktoré môžeme urobiť smerom k napĺňaniu…
Menu