Sloboda učiť sa od C. Rogersa

  1. Domov
  2. Vzdelávanie
  3. Sloboda učiť sa od C. Rogersa
Vzdelávanie

Centrum inkluzívneho vzdelávania v spolupráci s vydavateľstvom Didaktis vydalo v auguste 2020 po dvadsiatich dvoch rokoch opäť knihu najslávnejšieho humanistického psychológa Carla Rogersa spolu s dr. Freibergom o slobode učiť sa.

Kniha je jedna z najhlbších základov porozumenia inkluzívneho vzdelávania. Intenzívne rozvíja myšlienky Indexu inklúzie dávno pred tým, než vznikol. Venuje sa princípom aplikácie prístupu zameraného na človeka do každodenného školského života, hodnotenia, foriem a metód prác, hoci si nenárokuje na stanovovanie jedného správneho postupu, skôr naopak. Zdôrazňuje vzťah, zážitok, osobnú zodpovednosť a nasadenie žiaka i učiteľa. Kultúru školy nestavia na uplatňovaní moci, ale učiteľovi ponúka rolu facilitátora učenia žiaka.

Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu je istotne táto kniha spolu s Indexom inklúzie povinným čítaním.

Viac o knihe nájdete aj na stránke Centra inkluzívneho vzdelávania:

https://inklucentrum.sk/aktuality/ked-sa-ucitel-vzdava-moci-alebo-o-novej-knihe-sloboda-ucit-sa/

Menu