4. interaktívny seminár pre učiteľov o inklúzii

  1. Domov
  2. Aktivity
  3. 4. interaktívny seminár pre učiteľov o inklúzii
Aktivity

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 4. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 6. septembra 2018 o 18:00 v priestoroch EDULAB, Rigeleho 1 v Bratislave. Ide o pokračovanie pravidelného podporného stretávania sa učiteľov z praxe, ktoré má za cieľ prakticky uchopiť inkluzívny edukačný model a budovať spoločne komunitu, v ktorej je:

– každý učiteľ, jeho pohľad a skúsenosti prínosom,

– možné individuálne profitovať z kolaboratívneho prístupu k rozmanitej problematike,

– jednou z priorít rozšíriť svoje profesijné “JA” o nové zručnosti vyplývajúce z požiadaviek inkluzívnej školy – školy pre všetkých,

– nosným interdisciplinárny prístup ku konkrétnej problematike realizovaný prostredníctvom hostí – na edukácii participujúcich odborníkov /rodičia, školskí špeciálni, liečební a sociálni pedagógovia, školskí psychológovia, sociálni pracovníci, asistenti učiteľa, lekári, …

– dôležité vnímať potreby dieťaťa,

– dôležité rozumieť sebe a svojej roli,

– dôležité zdieľať, hovoriť, pýtať sa, meniť, zlepšovať, byť súčasťou, odstraňovať bariéry, počúvať, priateliť sa, veriť, viesť, učiť sa, pomôcť, byť, …

Inklúzia znamená robiť veci odlišne, ale robiť veci spolu.

Názov stretnutia:

Dieťa s FASD v inkluzívnej triede

Je potrebné sa prihlásiť zaslaním mailu na: [email protected] – pošlite nám prosím aj poznámku ohľadne pracoviska, na ktorom pôsobíte prípadne svoje otázky k téme.

Hostia:

Mgr. PhDr. Oľga Okálová, PhD.
Mgr. Janette Motlová
Mgr. Beatrix Jurikovičová
Nikola Endrychová

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row _id=“241697″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“200031″][kc_video_play video_link=“https://www.youtube.com/watch?v=i5fW1cbF0Kg&feature=youtu.be“ video_mute=“__empty__“ video_width=“600″ loop=“yes“ control=“yes“ related=“__empty__“ showinfo=“__empty__“ _id=“739116″ source=“youtube“][/kc_column][/kc_row]
Menu