Aktivity

Diskusia o inkluzívnom vzdelávaní

Utorok 18.decembra 2018 poskytla televízia TA3 priestor pre hodinovú diskusiu o inkluzívnom vzdelávaní Nadácii detí Slovenska a jej hosťom, ktorí sú aj členmi Inklukoalície. Je to asi prvý takýto veľký…
Aktivity

4. interaktívny seminár pre učiteľov o inklúzii

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 4. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 6.…
Aktivity

Koalícia u ministerky

V pondelok 9.júla 2018 sa stretli zástupcovia Koalície za spoločné vzdelávanie s ministerkou školstva na pracovnom stretnutí k téme vzdelávacích programov pre deti so ZZ, ale aj k téme nedostatku…
Aktivity

Inklukoalícia v Optimistane na Pohode 2018

O tom, prečo sa bojíme iných detí na našich školách, sme diskutovali s ľuďmi v Optimistane Nadácie Orange na festivale Pohoda 2018. Diskusiu viedol Ondro Gallo z Nadácie pre deti…
Aktivity

Stanovisko Inklukoalície k situácii vo VÚDPaPe

TLAČOVÁ SPRÁVA: Odmietnutie neprofesionality vo vedení Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) Bratislava, 17.mája 2018 Koalícia za spoločné vzdelávanie upozorňuje na závažné prejavy neprofesionality vo vedení VÚDPaPu a žiada…
Aktivity

Diskusia Inklúzia v praxi – Košice

Pozývame Vás na druhú verejnú diskusiu 31. mája od 18:00 v Halmi Space v Košiciach o tom, ako lepšie pripraviť slovenské školy na rozmanité potreby svojich žiakov, tak aby žiadne…
Aktivity

Slávnostné založenie Koalície pre spoločné vzdelávanie

V pondelok 5.februára 2018 sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie zakladajúcich členov Koalície za spoločné vzdelávanie so záujmom vytvoriť silnú koalíciu za inkluzívne vzdelávanie. Bližšie o poslaní a  princípoch Koalície nájdete v…
Aktivity

Interaktívny workshop o inklúzii pre učiteľov

Slovenská komora učiteľov s podporou neziskovej organizácie EDULAB, Vás pozýva na 1. interaktívny seminár pre učiteľov /materských, základných, stredných a špeciálnych škôl a školských zariadení/, ktorý sa uskutoční dňa 28. novembra 2017…
Menu