Edukačné materiály

Kroky k inkluzívnej škole

„Úlohou pedagóga je vytvoriť podmienky, aby žiak mohol bez strachu naplniť svoju potrebu po uznaní, vrelosti, úcte a zodpovednosti.“ (Gilligan) Aktuálna príručka o krokoch, ktoré môžeme urobiť smerom k napĺňaniu…
Menu