Kroky k inkluzívnej škole

  1. Domov
  2. Edukačné materiály
  3. Kroky k inkluzívnej škole
Edukačné materiály

„Úlohou pedagóga je vytvoriť podmienky, aby žiak mohol bez strachu naplniť svoju potrebu po uznaní, vrelosti, úcte a zodpovednosti.“ (Gilligan)

Aktuálna príručka o krokoch, ktoré môžeme urobiť smerom k napĺňaniu rešpektujúceho prístupu ku každej ľudskej  bytosti (nielen) v školskom prostredí opisuje odborná publikácia Kroky k inklúzii.

Kroky k inklúzii

Komunikácia v inkluzívnej škole

Publikácia nie je v predaji kníhkupectiev. Je k dispozícii v e-verzii v súbornom online katalógu UK. Je tiež ako samostatný exemplár bibliografického záznamu učebnice.

Menu