Čo má spoločné školský zákon so SputnikomV

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. Čo má spoločné školský zákon so SputnikomV
Mediálne výstupy

Plné znenie publikované v Denníku N: Čo má spoločné školský zákon so Sputnikom V – Denník N (dennikn.sk) dňa 21. apríla 2021 

Svojvoľné rozhodovanie premiéra bez ohľadu na názory odborníkov i koaličných partnerov vyvrcholilo 1. marca dovozom neregistrovanej vakcíny. Svojvoľné správanie ministerstva školstva vyústilo ešte v januári do predloženia neakceptovateľného návrhu novely školského zákona.

Ten návrh, pochopiteľne, nepísal minister osobne, je to však on, kto je zaň zodpovedný. Minister, ktorého správanie Igora Matoviča vo funkcii predsedu vlády priviedlo až k demonštratívnej demisii, sa vo svojej vlastnej funkcii správal podobne ako kritizovaný expremiér: možno v dobrej vôli, ale bez diskusie s odborníkmi a bez pokusu získať širší konsenzus tých, ktorých sa to týka, predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý môže mať nedozerné dôsledky.

Správa o účasti verejnosti, ktorú musí predkladateľ návrhu doložiť podľa zákona o tvorbe právnych predpisov, obsahovala jedinú vetu: „Verejnosť je o návrhu zákona informovaná v rámci MPK.“ Teda žiadna spoluúčasť, iba informácia. Citovaný zákon pritom v § 2 ods. 1 stanovuje, že právne predpisy sa pripravujú „za účasti verejnosti“.

Druhá verzia návrhu

V priebehu dvadsiatich dní pripomienkového konania prišlo 1026 pripomienok, z toho 684 zásadných, ktoré bolo treba riešiť v rámci takzvaných rozporových konaní. Výsledok – ministerstvo stiahlo pôvodný návrh novely a v marci predložilo nový. Pôvodný školský zákon z roku 2008 mal 163 paragrafov, súčasné znenie má po dvadsiatich deviatich novelizáciách 187 paragrafov. Januárový návrh novely obsahoval dvestošesťdesiatdva zmien, ten marcový už predpokladá tristodeväť zásahov.

Plná verzia v: Čo má spoločné školský zákon so Sputnikom V – Denník N (dennikn.sk)

Tento text vznikol vďaka podpore projektu číslo T5-2020-011 ‘Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu’ ktorý, je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Menu