Materské školy pre všetkých?

  1. Domov
  2. Nezaradené
  3. Materské školy pre všetkých?
Nezaradené

Na Slovensku máme len malé percento detí so špeciálnymi potrebami, ktoré môžu byť vzdelávané v materských škôlkach a tak ostávajú neraz doma s rodičmi. Stávajú sa o to menej pripravené na nástup do školy a ich úspešná adaptácia býva neraz neistá.

Členovia inklukoalície k tejto téme zaujali v správach RTVS svoje jasné stanovisko: chýbajú okamžité systémové zmeny na úrovni štátu a ministerstva.

Výrok ministerky prevzatý z fínskeho modelu: „Najlepšia škola, najbližšia škola.“ sa tak stáva opäť len vzdialeným snom.

Menu