Nezaradené

Vyšiel Index inklúzie v slovenčine

Nadácia pre deti Slovenska vydala v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? prvý slovenský Index inklúzie: Príručku na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Publikáciu, ktorá bola…
Nezaradené

Materské školy pre všetkých?

Na Slovensku máme len malé percento detí so špeciálnymi potrebami, ktoré môžu byť vzdelávané v materských škôlkach a tak ostávajú neraz doma s rodičmi. Stávajú sa o to menej pripravené…
Menu