Slávnostné založenie Koalície pre spoločné vzdelávanie

  1. Domov
  2. Aktivity
  3. Slávnostné založenie Koalície pre spoločné vzdelávanie
Aktivity

V pondelok 5.februára 2018 sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie zakladajúcich členov Koalície za spoločné vzdelávanie so záujmom vytvoriť silnú koalíciu za inkluzívne vzdelávanie. Bližšie o poslaní a  princípoch Koalície nájdete v sekcii O nás.

Na zasadnutí členov sa dohodli nasledovný systém spolupráce a ďalšieho vytvárania a rozširovania Koalície:

ČLENSTVO – užší tím ľudí (organizácii) spojených v aktívnej komunikácii, pripravujúcich rozličné stanoviská, plniacich užšie úlohy, zastupovanie koalície, rokovania, materiály a pod.

PODPOROVATELIA – širší tím ľudí (organizácii), ktorí sympatizujú s poslaním a činnosťou Koalície, ktorí podporujú myšlienku inkluzívneho vzdelávania v spoločnej odvahe. Podporovatelia sú priebežne informovaní, môžu samozrejme pripomienkovať a vyjadrovať svoje vzácne názory a návrhy pre užší tím. Kontakt pre komunikáciu s užším tímom je jej email: [email protected].

Tešíme sa na všetkých nových odvážnych spolupracovníkov pre spoločnú dobrú vec.

[kc_row _id=“418804″][kc_column width=“12/12″ video_mute=“no“ _id=“127241″][kc_video_play video_link=“https://www.youtube.com/watch?v=XhZNOw4tftk&feature=youtu.be“ video_mute=“__empty__“ video_width=“600″ loop=“yes“ control=“yes“ related=“__empty__“ showinfo=“__empty__“ _id=“296645″ source=“youtube“][/kc_column][/kc_row]
Menu