Stanovisko Inklukoalície k situácii vo VÚDPaPe

  1. Domov
  2. Aktivity
  3. Stanovisko Inklukoalície k situácii vo VÚDPaPe
Aktivity

TLAČOVÁ SPRÁVA: Odmietnutie neprofesionality vo vedení Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP)

Bratislava, 17.mája 2018

Koalícia za spoločné vzdelávanie upozorňuje na závažné prejavy neprofesionality vo vedení VÚDPaPu a žiada ministerku školstva o okamžité riešenie súčasného stavu. Táto mimoriadne významná výskumná inštitúcia, ktorá stála pri zrode školskej psychológie, prevencie na školách a podpore inkluzívneho vzdelávania dnes šikanuje svojich najlepších.

Podľa informácii našej Koalície bol pracovník Ústavu doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. prepustený z pracovného pomeru a jeho dlhoročná výskumná práca bola neopodstatneným rozhodnutím vedenia VÚDPaPu zo dňa na deň ukončená. Koalícia je presvedčená, že súčasné vedenie VÚDPaPu cez pochybné projekty z EÚ peňazí a mocenské riadenie ohrozuje základné demokratické princípy, povesť a existenciu Ústavu, ale aj rozvoj inkluzívneho vzdelávania v prospech všetkých detí. Riaditeľ Ústavu bez ostychu “reštrukturalizuje” kvalitných odborníkov.

Koalícia za spoločné vzdelávanie preto vyzýva ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD. na okamžité preverenie vážnej situácie vo VÚDPaPe a zváženie odvolania riaditeľa Ústavu MUDr. Petra Lukáča.
Koalícia vyjadruje jednoznačnú podporu špičkovému odborníkovi doc. PhDr. Vladimírovi Dočkalovi, CSc. a jeho práci, rovnako ako všetkým zamestnancom Ústavu, ktorí nevzdávajú zápas za kvalitné fungovanie tejto výskumnej inštitúcie.

Koalícia za spoločné vzdelávanie

Menu