TA3 o stave inkluzívneho vzdelávania v srdci Európy

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. TA3 o stave inkluzívneho vzdelávania v srdci Európy
Mediálne výstupy

Inkluzívne vzdelávať znamená vytvoriť v školách pre všetkých žiakov bez rozdielu také podmienky, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení a podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu. Na Slovensku je ale zatiaľ len na začiatku. Podľa pedagógov chýbajú na to nielen peniaze ale aj odborná príprava.
(TA3, 17.marca 2018)

Menu