Tlačová beseda inklukoalície k podporným službám na školách

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. Tlačová beseda inklukoalície k podporným službám na školách
Mediálne výstupy

V piatok 16.novembra 2018 sa konala prvá tlačová beseda Koalície za spoločné vzdelávanie za účasti médii, kde prezentovala pri príležitosti schvaľovania štátneho rozpočtu svoje stanovisko k aktuálnej situácii inkluzívnej starostlivosti o deti v školách na Slovensku. Špecificky upozornila na závažné problémy nevymožiteľnosti podporných služieb na školách, nedostatok asistentov učiteľa, odborných zamestnancov, vytláčaniu a segregovaniu detí do núteného domáceho vzdelávania.  Inklukoalícia vyzvala na riešenie tejto problematiky zabezpečením štandardu pre všetky deti, rodičov a učiteľov na školách, aby mohla kvalita výchovy a vzdelávania na Slovensku konečne začať smerovať k lepšiemu.

CELÁ TLAČOVÁ SPRÁVA

Všetky bližšie informácie, tlačová správa a mediálne výstupy môžete vidieť nižšie:

Dobré noviny, 16.11.2018

Eduworld, 16.11.2018

TASR, školský servis, 16.11.2018

Teraz.sk, 16.11.2018

Webnoviny, 18.11.2018

Sme, 16.11.2018

 

Menu