Vyhlásenie na podporu Miroslavy Hapalovej, stiahnutej kandidátky na ministerku školstva

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. Vyhlásenie na podporu Miroslavy Hapalovej, stiahnutej kandidátky na ministerku školstva
Mediálne výstupy

V Bratislave, 16. mája 2023

Miroslava Hapalová bola pôvodne zvažovanou nominantkou prezidentky Zuzany Čaputovej na ministerku školstva v pripravovanej vláde odborníkov. Vzápätí sa začalo čosi, čo je pre nás neprijateľné – masívny útok na odbornú a ľudskú povesť človeka bez objektívneho opodstatnenia. Vznikol mylný dojem, akoby sa tohto útoku zúčastňovala významná časť škôl a odbornej verejnosti. To, čo nastalo, nebola diskusia o kandidátke, bol to len úder vedený neférovo, pomocou lží a poloprávd a manipulácii s informáciami. Nikto už nemal do vymenovania vlády čas verejne uviesť veci na pravú mieru.

Školstvo má v spoločnosti osobitnú úlohu: kultivovať spoločnosť, pôsobiť na morálne nastavenie budúcich generácií. Preto považujeme za podstatné dôrazne sa ozvať. Nejde tu len o osobu Miroslavy Hapalovej. Útoky na ňu oslabujú poctivý prístup k faktom, kritické myslenie a deštruujú slušnosť voči komukoľvek.

Kriticky vnímame, že v našej spoločnosti sa stáva bežným nástrojom pri presadzovaní záujmov dehumanizácia, osobné útoky a očiernenie osobností, ktorý sa rozširuje už nielen v politickom boji, ale aj na odbornej pôde. My, dolu podpísaní, ktorí pani Hapalovú poznáme na základe spolupráce a výsledkov jej práce, preto túto kampaň účelovo poškodzujúcu osobnú aj profesionálnu česť odsudzujeme, a vyjadrujeme podporu pani Hapalovej.

Spôsob komunikácie politikov a bulvárnych médií ovplyvniť nedokážeme. Ale pedagogická komunita musí rozmýšľať a vystupovať inak.

Pani Hapalovú poznáme ako jednu z najväčších odborníčok na oblasť inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Viedla Štátny pedagogický ústav v ťažkých podmienkach jeho transformácie. Aj napriek náročnému obdobiu dokázala udržať v tejto inštitúcii kvalitných odborníkov a odborníčky a dosahovať výsledky, ktoré predstavovali významnú podporu pre školy v náročných pandemických časoch. Dôkazom jej práce na ŠPÚ je aj veľmi kvalitne pripravený Plán obnovy a odolnosti v oblasti kurikulárnej reformy a zavedenia nárokovateľných podporných opatrení pre deti a žiakov, vrátane systému ich financovania. Obe tieto reformy boli pod jej vedením pripravené spôsobom, ktorý by znamenal modernizačný skok pre slovenské školstvo. Aj aktuálna novela školského zákona je vo veľkej miere výsledkom aj jej práce a schopnosti spolupráce s ďalšími odborníkmi.

Pani Hapalovú nepoznáme ako niekoho, s kým sa nedá spolupracovať, ako naznačuje kampaň proti nej. Naopak, ona za svojimi kolegami vždy stojí a poskytuje im potrebnú podporu. Sama pre svoju prácu obetuje svoj osobný komfort a energiu ďaleko presahujúcu jej pracovné povinnosti.

Ako výnimočná profesionálka a mimoriadne čestný človek mnohým ľuďom prekáža. Stiahnutie jej nominácie na ministerku školstva vo vláde odborníkov vnímame ako veľkú škodu – o to viac, že sa tak stalo pre účelovú a neférovú kampaň proti jej osobe. Dúfame, že vzhľadom na jej expertízu a výnimočný charakter ju súčasné dianie neodradí od práce v školstve a v angažovaní sa vo verejnom živote. Bolo by to na škodu detí, ich rodičov a učiteľov, ako aj celej spoločnosti.

 Meno a priezviskoPozícia
1.Renáta HallBývalá riaditeľka projektu To dá rozum, na ktorom p. Hapalová pracovala; bývalá poradkyňa premiéra Hegera a premiérky Radičovej pre školstvo
2.Ivan MiklošPrezident MESA10, ktorá realizovala To dá rozum
3.Iveta RadičováBývalá premiérka Slovenskej republiky
4.Šimon BabjakKoordinátor Žiackeho poradného výboru pri NIVaM
5.Ján MarušinecRiaditeľ MESA10
6.Mgr. Alžbeta Štofková DianovskáHlavná školská inšpektorka
7.Viera KalmárováBývalá hlavná školská inšpektorka
8.Romana KanovskáNadácia Pontis – policy manažérka, predtým riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Spolupracovala som s Mirkou Hapalovou pri príprave Plánu obnovy a strategického prepojenia obsahovej reformy a meraní výsledkov vzdelávania. Spolupracujeme naďalej v projektoch Pontisu a UNICEF.
9.Janette MotlováRiaditeľka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP)
10.Anna DerevjaníkováVedúca pracovnej skupiny Umenie a kultúra, členka pracovnej skupiny od začiatku práce na kurikulárnej reforme.
11.Arnold KissNIVaM
12.Veronika Fishbone Vlčkováriaditeľka Nadácie Milana Šimečku
13.Mgr. Marek Chomanič, LL.M.  Generálny riaditeľ sekcia koncepcií, analýz a regionálnej podpory, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
14.Ľudmila Liptákováprofesorka na Prešovskej univerzite a zamestnankyňa NIVaM-u
15.Elena Gallo KriglerováRiaditeľka, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
16.Prof. Jarko FidrmucPredseda Slovenskej ekonomickej spoločnosti
17.Marcel ZajacPredseda správnej rady Centra pre filantropiu n.o.
18.Zuzana LabašováProgramová manažérka Komenského inštitútu a zástupkyňa organizátora a členka expertnej poroty ocenenia Učiteľ Slovenska, v ktorej ako expertka na vzdelávanie pôsobí aj Miroslava Hapalová
19.Michal RehúšAnalytik, Centrum vzdelávacích analýz, bývalý riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky na ministerstve školstva
20.Juraj LizákRiaditeľ Rady mládeže Slovenska, spolupracoval s p. Hapalovou vo výberovej komisii pre Žiacky poradný výbor pri ŠPÚ
21.Zuzana HozlárováPredsedníčka Študentskej rady vysokých škôl
22.Zuzana PetkováNadácia Zastavme korupciu, s M. Hapalovou a ŠPÚ nadácia spolupracovala na reforme hodnotového vzdelávania
23.Andrea Najvirtováriaditeľka Človek v ohrození, n.o.
24.Veronika Jursová PrachárováRiaditeľka, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
25.Pavel HricaRiaditeľ OZ Cesta von
26.Jana Feherpataky-KuzmováRiaditeľka OZ Inštitút pre aktívne občianstvo, autorka konceptu Školy, ktoré menia svet, odborníčka na občianske vzdelávanie, spolupracovníčka M. Hapalovej v rámci kurikulárnej reformy
27.Peter LenčoPosledný generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže pôsobiaci vo funkcii v tom istom čase ako M. Hapalová ako riaditeľka ŠPÚ
28.Fedor BlaščákNadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
29.Lenka RovňanováVysokoškolská učiteľka, dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spolupracujúca s M. Hapalovou a jej tímom v príprave kurikulárnej reformy; spolupráca v porote ocenenia Učiteľ Slovenska.
30.Lucia ŠrámkováEkonómka, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, bývalá riaditeľka Inštitútu finančnej politiky, koordinátorka východísk Plánu obnovy
31.Richard Kollármatematik
32.Viktor KrižoExpert na inkluzívne vzdelávanie, člen Komisie štrukturálnych fondov za občiansku spoločnosť Cieľ 4 a Slovenskej komo
33.Pavol JanoškoUniverzitný docent, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, člen výboru PRO LP asociácie liečebnej pedagogiky
34.Jana Randalektorka v oblasti inkluzívneho vzdelávania,   Spolupracovníčka M. Hapalovej v projektu Európskej komisie a Rady Európy k inkluzívnemu vzdelávaniu
35.Jozef Miškolcivedecký pracovník v oblasti inkluzívneho vzdelávania, bývalý vedúci sekcie inklúzie a národnostných menšín ŠPÚ v období, kedy bola M. Hapalová riaditeľkou ŠPÚ
36.Peter Dráľanalytik a metodik v oblasti vzdelávania, riaditeľ OZ Nové školstvo, spolupracovník M. Hapalovej v projekte To dá rozum a v iniciatívach zameraných na inklúziu, desegregáciu a vzdelávanie žiakov s odlišným materinským jazykom
37.Marta HorňákováProfesorka, čestná predsedkyňa PROLP Asociácie liečebných pedagógov, autorka publikácií o inkluzívnom vzdelávaní, vysokoškolský pedagóg
38.Bálint LovászSpolupracoval s p.Hapalovou ako bývalý predseda Študentskej rady vysokých škôl
39.Branislav PupalaProfesor pedagogiky, spoluautor Plánu obnovy a odolnosti v časti kurikulárnej reformy, poradca M. Hapalovej ako riaditeľky ŠPÚ pre kurikulárnu reformu
40.Dávid KrálikUčiteľ Slovenska na diaľku 2021
41.Petra FridrichováVysokoškolská učiteľka PF UMB v Banskej Bystrici, bývalá riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, analytička projektu To dá rozum, spoluautorka východísk zmien v kurikule základného vzdelávania, bývalá koordinátorka kurikulárnej reformy počas pôsobenia M. Hapalovej na ŠPÚ
42.Juraj HipšOdborník na vzdelávanie, zakladateľ Komenského inštitútu, spolupracovník M. Hapalovej v rámci komisie ceny Ućiteľ Slovenska – Global Teacher Prize
43.Jana LowinskiSpoluzakladateľka Inklukoalície a Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Spolupracujúca s M.Hapalovou ako členka  Hlavnej koordinačnej skupiny pri príprave nárokovateľných podporných opatrení pri ŠPU.
44.Mariana  Korbelová a tím školyRiaditeľka školy
45.Zuzana SuchováPrávnička v oblasti presadzovania práv detí so zdravotným znevýhodnením, spolupracovala s p. Hapalovou a jej tímom pri príprave reformy podporných opatrení ako zástupkyňa Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením
46.Katarína VančíkováČlenka tímu To dá rozum
47.Monika FričováŠtatutárka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením; spolupracujúca s M. Hapalovou v rámci reforiem inkluzívneho vzdelávania a včasnej intervencie.
48.Ľudmila BelinováČlenka výboru Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením; spolupracujúca s M. Hapalovou pri presadzovaní práv detí so zdravotným znevýhodnením v oblasti dostupnosti vzdelávania pre všetky deti
49.Zuzana Kováčová ŠvecováVysokoškolská pedagogička, spoluautorka zmien v kurikule pre slovenský jazyk a literatúru, spolupracujúca s M. Hapalovou počas pandemickej situácie v rámci prípravy podporných materiálov pre žiakov a učiteľov
50.Slavomír BachratýDetská organizácia Fénix Bratislava Devínska Nová Ves Zlatý Fénix – neformálne vzdelávanie, voľnočasové aktivity pre deti a mládež, podujatia pre deti a mládež
51.Richard Medalriaditeľ Centra environmentálnych aktivít, podpredseda celoslovenskej siete envirovýchovných organizácií Špirála, v úzkej a užitočnej spolupráci s ŠPÚ a p. Hapalovou pri rozbehu kurikulárnej reformy
52.Zuzana Havírováriaditeľka, Rómske advokačné a výskumné stredisko, spolupracovali sme, keď bola M. Hapálová riaditeľka v organizácii Človek v tísni – pobočka Slovensko
53.Alica PetrasováPedagogická fakulta PU v Prešove
54.Marek KapustaObčianske združenie Superar Slovakia – pôsobí v oblasti inkluzívneho vzdelávania
55.Alexandra HučekováLaureátka hlavnej ceny poroty Učiteľ Slovenska 2021, učiteľka a riaditeľka súkromnej jazykovej školy v Žiline, p. Hapalová je členkou odbornej poroty
56.Peter FarárikVýskumný a vývojový zamestnanec pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť so špecializáciou na geografiu, Odbor podpory formálneho vzdelávania, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, autor metodického portálu Lepšia geografia
57.Stanislav LukáčČlen tímu To dá rozum a bývalý zamestnanec ŠPÚ
58.Martin KahanecZakladateľ a riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI), ktorý sa spolupodieľal na výskume v rámci projektu To dá rozum.
59.Anna DráľováVýskumníčka, Nadácia Milana Šimečku, bývalá zamestnankyňa ŠPÚ/NIVaM
60.Alexandra OstertágováAnalytička, Centrum vzdelávacích analýz, bývalá zamestnankyňa ŠPÚ
61.Lucia RosákováInkluCiTy, o.z.- zakladajúci člen InkluKoalície,  InkluCentrum (spoluzakldateľka), oz Domáce vzdelávanie na Slovensku (konzultantka pre rodiny detí so švvp a v nútenom homeschoolingu), laická poradkyňa v Platforme rodín det
62.Matej SedláčekBývalý zamestnanec ŠPÚ
63.Barbora MichnováRiaditeľka RCPU Liptov, bývalá zamestnankyňa ŠPU
64.Radovan KyrinovičPsychológ, manažér Ligy za duševné zdravie, predseda Slovenská ADHD asociácia – OZ
65.René SkácalPsychológ, bývaly zamestnanec ŠPÚ/NIVaM
66.Silvia OlenikovaPedagogická, výskumná pracovníčka, zamestnankyňa ŠPÚ/NIVAM
67.Monika Podolínskaučiteľka
68.Zuzana Poláčkovávýskumníčka
69.Iveta BarkováLaurétka národnej ceny Učiteľ Slovenska, nominantka Top 50 The Global Teacher Prize, riaditeľka súkromnej základnej školy
70.Martin Kurucvysokoškolský učiteľ na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave
71.Ľubica FalťanováŠpeciálna pedagogička, bývalá zamestnankyňa ŠPÚ/NIVaM
72.Tina Gažovičováodborníčka na vzdelávacie politiky, pracovala pod vedením M. Hapalovej na ŠPÚ/NIVaM ako vedúca oddelenia pre inklúziu a špeciálnu pedagogiku
73.Dana MasarykováPedagogická fakulta TU v Trnave
74.Ondrej GalloNadácia pre deti Slovenska
75.Ján FischerPedagóg ZŠ, koncový aplikátor všetkých reformných krokov za posledných 40 rokov
76.Andrej NávojskýVýskumný a vývojový zamestnanec pre kurikulárnu politiku (Oblasť tvorby podporných materiálov a prierezové gramotnosti), Odbor podpory formálneho vzdelávania, NIVaM
77.Peter PalloLaureát hlavnej ceny poroty Učiteľ Slovenska 2020
78.Barbora ČaplováPsychologička, Výskumná a vývojová zamestnankyňa NIVaM
79.Ľubica ŤapajováManažérka komunikácie, bývalá zamestnankyňa ŠPÚ/NIVaM
80.Zuzana Vasičak OčenášováNadácia Zastavme korupciu, Gymnázium C.S.Lewisa
81.Paula HohrováPodpredsedníčka Študentskej rady vysokých škôl pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania
82.Matej ŠuránekPodpredseda Študentskej rady vysokých škôl pre doktorandské štúdium
83.Daniel BellušPodpredseda Študentskej rady vysokých škôl pre zahraničné záležitosti
84.Marek VojtkoPodpredseda Študentskej rady vysokých škôl pre mládež a šport
85.Martina KolesárováVýkonná riaditeľka, Nadácia Pontis
86.Lucia SpodniakováPodpredsedníčka Študentskej rady vysokých škôl pre sociálne záležitosti
87.Natália Hlavatá HudáčkováPrírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
88.Anna Symington-MaarRiaditeľka o.z.Rozmanita
89.Maša Bartko (Orogváni)Koordinátorka a lektorka v Nadácii pre deti Slovenska v projekte Škola inkluzionistov
90.Vladimír DočkalDetský psychológ, vedecký pracovník, vysokoškolský učiteľ
91.Lýdia ŠuchováBývalá riaditeľka základnej školy
92.Gabriela PleschováVedúca Centra pedagogickej podpory Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
92.Miriam NgombeBývalá zamestnankyňa ŠPÚ/NIVaM v projekte Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní
94.Marek HojsíkStredoeurópska univerzita (CEU), vedúci iniciatívy Roma Civil Monitor
95.Soňa Puterkováučiteľka, lektorka vzdelávania, členka správnej rady Slovenskej komory učiteľov
96.Katka MakaraBývalá učiteľka a špecialistka na komunikáciu vo vydavateľstve učebníc pre 1. stupeň, koučka a autorka aktivít pre deti
97.Magdaléna ŠpotákováPsychologička
98.Andrej SvorenčíkUniversity of Pennsylvania
99.Martin KanovskýProfesor Univerzity Komenského, spolupracoval s Mirkou Hapalovou pri novele zákona o vysokých školách, a ona bola prvou študentkou z iného odboru, ktorá si dobrovoľne zapísala jeho kurz Terénne metódy a techniky na FSEV UK
100.Michaela BubelíniováTrénerka, koučka a nezávislá konzultantka v oblasti inklúzie a HR
101.Roman BaranovičZdruženie škôl CS Lewisa
102.Michaela VargováRada pre rozvoj materských škôl
103.doc. PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBAProrektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy, ISM Prešov
104.Viera HincováPsychologička a lektorka, o.z. A Centrum a HANS, spolupráca na tvorbe podporných opatrení a metodike k hodnoteniu, hlavná metodička projektu Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní, NIVAM
105.Lucia BrandstetterSprávna rada Únie súkromných škôlok a jaslí
106.Viktória BarátováSprávna rada Únie súkromných škôlok a jaslí
107.Zuzana SaganováSprávna rada Únie súkromných škôlok a jaslí
108.Jana KružliakováŠpeciálna pedagogička
109.Ľuba HabodászováAnalytička pre oblasť vzdelávania
110.Alexander Mušinka, Ph.D.Kultúrny antropológ a romista, Ústav rómskych štúdií, PU Prešov
111.Jitka DobbersteinováOdbor pre podporu otvorenej vedy CVTI SR
112.Daniel SzalaiPedagogická fakulta UKF, Nitra
113.Jakub TešinskýZástupca riaditeľky ZŠ, bývalí zamestnanec a kolega
114.Jana PaukováPsychoterapeutka, autorka publikácie “Na vedľajšej koľaji”
115.Petra JežekováProjektová manažérka CEEV Živica
116.Edita RigováAnalytička na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
117.Ivana Fraňovápsychologička/psychoterapeutka
118.Zuzana OravcováŠtatutárka a zakladateľka OZ Univerzitka Trenčín. Pôsobila som na ŠPÚ pod vedením p. Hapalovej, spolupracovala som s ňou pri príprave reformy podporných opatrením v rámci inkluzívneho vzdelávania.
119.Naďka PätoprstáUčiteľka, Gymnázium Juraja Hronca
120.Eva Vavrákovápsychologička
121.Martin MartinkovičZdruženie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
122.Dáša Štefancová Gregorovápsychologička
123.Adriána ŠiškováBývalá zamestnankyňa ŠPÚ, koordinátorka vysielania Školský klub
124.Eva FridrichováUčiteľka pre primárne vzdelávanie
125.Martina Kubáňováprekladateľka a výskumníčka, s M. Hapalovou a jej tímom na ŠPÚ spolupracovala na téme financovania podporných opatrení
126.Adam ŠkoppŠkolský špeciálny pedagóg
127.Andrea Benkováučiteľka, Správna rada Slovenskej komory učiteľov
128.Prof. Jana Plichtová, PhD.školiteľka M. Hapalovej počas PhD štúdia na Fi FUK
129.PhDr. Jana Zemandl, PhD.Detská psychologička
130.Ivana PoláčkováRiaditeľka CEEV Živica
131.Andrej KrálikManažér, Partners
132.Radoslav PláničkaKI/CEEV Živica (aktuálne na materskej dovolenke)
133.Boglárka Kurka IvanegováPredsedníčka, ŠPIRÁLA – Sieť environmentálne výchovných organizácií
134.Lenka Zápotockávedúca programov sociálnej integrácie organizácie Človek v ohrození
135.Mgr. Petra Gogolákováškolská psychologička, členka Oz Inkluziv
136.Mgr. Lucia Balážováškolská psychologička, zakladateľka Oz Inkluziv
137.Veronika Cifrová OstrihoňováModerátorka relácie Silná zostava, ktorej sa zúčastnila p. Hapalová
138.Marek Tesar, PhD. Head of School and Associate Dean, The University of Auckland
139.Filip Vagač Správca Nadácie Jána Langoša

Kontakt:               [email protected]

Menu