Vyšiel Index inklúzie v slovenčine

  1. Domov
  2. Nezaradené
  3. Vyšiel Index inklúzie v slovenčine
Nezaradené

Nadácia pre deti Slovenska vydala v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? prvý slovenský Index inklúzie: Príručku na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Publikáciu, ktorá bola doteraz preložená do 35 svetových jazykov môžu konečne aplikovať do vzdelávacieho procesu všetky školy na Slovensku. Symbolické odoslanie príručky do praxe z rúk autora a zástupcov programu Kto chýba? spôsobilo vlnu záujmu o inklúziu nielen v školách. Uvedenie tejto publikácie znásobila aj radosť z priamej účasti a prítomnosti jej autora prof. Tonyho Bootha, ktorý ju 28.novembra osobne predstavil slovenskej verejnosti.

Publikáciu nájdete na stránke Kto chýba.

Menu