Vzniklo Centrum inkluzívneho vzdelávania

  1. Domov
  2. Mediálne výstupy
  3. Vzniklo Centrum inkluzívneho vzdelávania
Mediálne výstupy

1.septembra 2019 oficiálne otvorilo svoju činnosť Centrum inkluzívneho vzdelávania pod patronátom Koalície za spoločné vzdelávanie, ktoré bude poskytovať vzdelávanie a odbornú podporu a asistenciu školám pri implementácii a podpore inkluzívneho vzdelávania, poskytovať poradenstvo školám v širokej oblasti zvyšovania kvality vzdelávania škôl pri podpore všetkých detí, učiteľov a rodičov v školskom prostredí. Viac o centre môžete nájsť na webstránke: www.inklucentrum.sk.

Súčastný názov organizácie je Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania.

Menu