Aktivity, besedy, stretnutia, rokovania Koalície

 1. Domov
 2. Aktivity
 3. Aktivity, besedy, stretnutia, rokovania Koalície
Aktivity

Máj, jún a júl 2018 priniesli v Koalícii rozmach aktivít, stretnutí a rokovaní, kde sme boli prizvaní alebo sme sami aktivizovali. Prinášame stručný výber z nich:

 1. Pondelok 9.júla 2018 prijala ministerka školstva 5-člennú delegáciu z Koalície a diskutovali na tému aktuálneho stavu a vízie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Koalícia ponúkla Ministerke svoju komplexnú personálnu základňu pri výstavbe akčných plánov a vízie inkluzívneho vzdelávania na Slovensku.
 2. Piatok 10.augusta 2018 prebiehala diskusia v relácii TV JOJ Supermama na tému Moje dieťa je iné, kde zaznela aj podpora Koalícii.
 3. Piatok 6.júla 2018 prebehla diskusia na tému: Prečo sa bojíme rozmanitosti v školách? a to priamo v Optimistane na Pohode. Diskutujúci členovia Koalície priniesli pohľad na riziká a zdroje smerovania inkluzívneho vzdelávania a reagovali na podnetné otázky. Diskusiu uvádza Ondrej Gallo s podporou NDS a Nadácie Orange.
 4. Štvrtok 28.6.2018 prebehlo 8. rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ v súvislosti so zámerom národného projektu VUDPaP na tému inkluzívneho vzdelávania a komplexného systému poradenstva. Pred zástupcami EÚ komisie zazneli opäť kritické pripomienky k projektu, opäť výzva k spolupráci s Koalíciou a rodičmi.
 5. Redakcia Aktuality 28.6.2018 uverejnila článok na tému: Nechceme vás tu, počujú od škôl rodičia detí s ťažkosťami.  Článok v krátkosti uviedol aj Koalíciu.
 6. Streda 6.júna 2018 bola dňom zaslania dvoch listov p. ministerke a školskému parlamentnému výboru so žiadosťou o stretnutie na tému inkluzívneho vzdelávania a stratégie SR smerom k fínskemu modelu.
 7. Od 1.júna 2018 bola spustená grantová výzva Škola inkluzionistov pre školy v rámci podpory Plesu v opere na inkluzívne vzdelávanie pod záštitou Nadácie Orange a NDS. Celý projekt a výťažok z plesu v opere pôjde na podporu inkluzívneho vzdelávania v spolupráci viacerých organizácii.
 8. Štvrtok 31.mája 2018 sa v Košiciach niesol v duchu II.diskusie o inklúzii v praxi s podporou Nadácie Orange a NDS.
 9. Utorok 29.mája 2018 sa zúčastnili niektorí členovia Koalície na Okrúhlom stole k návrhu zámeru NP VÚDPaP: Integrovaný systém komplexného poradenstva a prevencie – základný pilier inkluzívneho vzdelávania. Na zasadnutí predniesli členovia Koalície viaceré kritické pripomienky k projektu VÚDPaP za 38 miliónov eur a žiadali projekt i rozpočet prerobiť v prospech škôl, detí a rodín. Taktiež žiadali o spoluprácu s Koalíciou, aby bol projekt čo najkomplexnejší.
 10. Utorok 29.mája 2018 pripravila Timea Tóthová, liečebná pedagogička, už III.seminár pre učiteľov na tému inkluzívneho vzdelávania.
 11. Piatok 4.mája 2018 mala Koalícia moderovanú internú diskusiu na tému: čo je inkluzívne vzdelávanie? Riziká, zdroje, východiská? Celodenné stretnutie členov Koalície pod vedením PDCS s podporou Nadácie Orange a Nadácie detí Slovenska prinieslo nastolené otázky, bohatú diskusiu a hľadanie spoločných ciest. Výstupy z tohto stretnutia plánujeme po spracovaní aj zverejniť.
Menu