Inklukoalícia, ministerstvo školstva a Stratégia inkluzívneho vzdelávania

  1. Domov
  2. Advokačná činnosť
  3. Inklukoalícia, ministerstvo školstva a Stratégia inkluzívneho vzdelávania
Advokačná činnosť

Po nástupe nového vedenia na Ministerstve školstva Koalícia za spoločné vzdelávanie – Inklukoalícia v júni 2020 participovala na finalizovaní prípravných prác tvorby Stratégie inkluzívneho vzdelávania. Na jeseň 2020 sa Inklukoalícia po miernom otrasení sa z prvej vlny pandémie obrátila listom na ministra školstva v snahe pripomenúť sa so Stratégiou a iniciovať stretnutie za účelom ďalšej spolupráce v téme.

Hoci sa stretnutie neuskutočnilo, Koalícia sa opätovne pripomenula viac krát jednotlivo cez členské organizácie. Až na jar 26.marca 2021 sa uskutočnilo krátke stretnutie pôvodnej pracovnej skupiny k tvorbe Stratégie, kde bola účastná aj Inklukoalícia za účasti zástupcov ministerstva. 

V tomto čase sme boli oboznámení s niektorými krokmi ministerstva školstva, že Stratégia bude nakoniec pripravená participatívne a v spolupráci. Zhruba v tom istom čase vyšla  Informácia o postupe plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky, ktorá ukázala na to, že Ministerstvo školstva nemá splnené takmer žiadne podmienky k ďalšiemu programovému obdobiu vrátane Stratégie inkluzívneho vzdelávania, ale aj celkovej strešnej národnej stratégie vzdelávania.

Inklukoalícia upozornila Komisiu pri Monitorovacom výbore pre prioritnú os Vzdelávanie OPĽZ a iniciovala okrúhly stôl k základnej podmienke. Takýto okrúhly stôl za účasti hostí z viacerých ministerstiev a zástupcov Európskej komisie sa uskutočnil 15.4.2021. Zásadné pripomienky zhrnuli členovia Koalície v uvedenom dokumente: Zhrnutie k okrúhlemu stolu (pdf)

Od 26.marca 2021 ministerstvo školstva Inklukoalíciu ani jej členské organizácie neoslovilo do spolupráce na tvorbe Stratégie, prebiehali však voľné diskusie na témy inkluzívneho vzdelávania s rozličnými aktérmi pod záštitou ministerstva školstva. Samotné výstupy diskusií nie sú verejne prístupné. 

Aktuálny stav aj napriek tlaku MIRI na ministerstvá, aby sa pre možnosť (nielen) čerpania ďalších štrukturálnych fondov poponáhľali, je neznámy. Inklukoalícia nedisponujeme informáciami k stavu plnenia základných podmienok, rovnako nie je zatiaľ súčasťou participatívnej prípravy Stratégie. 

Menu