Advokačná činnosť

Report z Komisie PO 4

September – december 2023 Na jeseň prebehli ďalšie štyri zasadnutia komisie z dôvodu naliehavosti a veľkého počtu národných projektov, ktoré potrebovali byť schválené. Išlo prevažne o pokračovanie doterajších projektov a udržanie tisícov personálnych pozícii…
Advokačná činnosť

Report z Komisie PO 4

Viktor Križo zastupuje Inklukoalíciu od mája 2023 v Komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv)…
Menu