Inklukoalícia sa stretla s ministerstvom a odborníkmi k Stratégii inkluzívneho vzdelávania

  1. Domov
  2. Advokačná činnosť
  3. Inklukoalícia sa stretla s ministerstvom a odborníkmi k Stratégii inkluzívneho vzdelávania
Advokačná činnosťMediálne výstupy

Prvý decembrový deň sa, do neskorých večerných hodín niesol dlhým rokovaním členov Inklukoalície, zástupcov ministerstva školstva a autorov textu pripravovanej Stratégie inkluzívneho vzdelávania.

Inklukoalícia v rámci rozporového konania živo diskutovala k množstvu kritických pripomienok, ktoré k dokumentu a procesu jeho tvorby vzniesla. Viac ako 4-hodinová diskusia priniesla mnoho užitočných odborných výmen, ktoré v drvivej väčšine skončili nájdením spoločnej formulácie textu. Vylaďovanie textu však, viac ako rozporové konanie, pripomínalo prvé debaty rok pred začiatkom tvorby tak významného textu. Pripomíname, že stratégia inkluzívneho vzdelávania má nastaviť víziu a strategické ciele na 10 rokov v azda najvýznamnejšej téme tohto desaťročia.

Opäť sa ukázalo, že viac ako na obsahu zlyhávame v slovenskom politickom priestore na procesoch. Na procese prípravy, tvorby, spolupráce, participácie a facilitácie. Veľa energie, mnoho nedorozumenia až boje – tomu všetkému sa dalo pomerne jednoducho predísť – pozvať za jeden stôl jedných aj druhých, umožniť im spoločne tvoriť a diskutovať a následne zbierať ovocie ich spolupráce.

Aj napriek viacerým pozitívnym dohodám na stretnutí nakoniec ostávajú stále otvorené zásadné problémy: Stratégia sa netvorila spoločne a teda jej implementácia a realizácia nebude spoluvlastníctvom všetkých alebo aj nikoho. Dokument je stále postavený na špeciálno-pedagogickom východisku, ktoré bude bez multidisciplinárneho kontextu len redukcionistické poňatie, v ktorom  – ČLOVEK – v celej svojej kráse ostane stáť bokom.

Loptička je však stále na strane Ministerstva školstva. Budeme sledovať ako sa vysporiada nielen so štylistickými ale najmä filozofickými a strategickými pripomienkami. 

Tento text vznikol vďaka podpore projektu číslo T5-2020-011 ‘Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu’ ktorý, je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014-2021.
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Menu