Vzdelávanie

Sloboda učiť sa od C. Rogersa

Centrum inkluzívneho vzdelávania v spolupráci s vydavateľstvom Didaktis vydalo v auguste 2020 po dvadsiatich dvoch rokoch opäť knihu najslávnejšieho humanistického psychológa Carla Rogersa spolu s dr. Freibergom o slobode učiť…
Nezaradené

Vyšiel Index inklúzie v slovenčine

Nadácia pre deti Slovenska vydala v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? prvý slovenský Index inklúzie: Príručku na rozvoj škôl s dôrazom na inkluzívne hodnoty. Publikáciu, ktorá bola…
Mediálne výstupy

Tlačová správa Platformy rodín: Sekundárna segregácia

Sekundárna segregácia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú vylučované zo vzdelávania (Bratislava, 22.10.2019) Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením prináša tému vylučovania rodín z komunít, práce a spoločnosti. Dôvod, ktorý považuje…
Mediálne výstupy

Vzniklo Centrum inkluzívneho vzdelávania

1.septembra 2019 oficiálne otvorilo svoju činnosť Centrum inkluzívneho vzdelávania pod patronátom Koalície za spoločné vzdelávanie, ktoré bude poskytovať vzdelávanie a odbornú podporu a asistenciu školám pri implementácii a podpore inkluzívneho…
Menu